Jirka Malý

Blažena Buřtorádová má před nebeským soudem obhájit všechny ty skutky, co ve svém tragikomickém životě stihla napáchat. Obstojí před Vámi, jako porotci? Ustojí její svéráznou obhajobu neoblomný žalobce? A jaký bude závěrečný verdikt Soudce?